Tevékenységek

- Jogi tanácsadás
- Okiratszerkesztés, ügyvédi ellenjegyzés
- Teljes körű jogi képviselet hatósági, bírósági, végrehajtási eljárásban
- Okirat és pénz letéti kezelése
- Hatósági és egyéb ügyintézés

Szakterületek

Polgári jog
Szerződések és nyilatkozatok, ingatlan és más ügyletek: adásvétel, csere, ajándékozás, telekalakítás, társasházi ügyek, termőföld ügyek, bérlet, meghatalmazás, öröklési kérdések stb.
Társasági- és cégjog, civil szervezetek
Cégek (Bt., Kft., stb.) és civil szervezetek (alapítvány, egyesület) alapítása, módosítások elkészítése, üzletrész adásvétel, képviselet cégbíróság előtt végelszámolási, felszámolási, stb. eljárásban.
Családi jog
Házasság felbontása, szülő felügyelet rendezése iránti perek során képviselet, vagyonjogi megállapodások, egyezségek készítése, gyámhatósági ügyek.
Közigazgatási és végrehajtási jog
Önkormányzat, államigazgatási szervek, végrehajtó előtti eljárásokban teljes körű jogi képviselet,kérelmek, fellebbezés, egyéb beadványok elkészítése, ügyintézés.